Kedves Ügyfelünk, amennyiben akciónk felkeltette érdeklődését, kérem tanulmányozza az alábbi szerződést, az alábbiak vállalásával vehet részt akciónkban.
Nem rendelkezik kuponnal?
Korlátozott darabszámban igényelhető elérhetőségeinken az akció végéig!

Szerződés

Amely létrejött egyrészről, mint terméket értékesítő fél (továbbiakban Szolgáltató): Antik Tégla Kft., Székhely: H-9700 Szombathely, Farkas u. 8., asz.: 25022801-2-18, képviselője: Nagy Balázs ügyvezető.                                                                                                                           Másrészről, mint kötelezett (a továbbiakban: Ügyfél): név:???????..???????.??.., lakcím, sz.ig.szám / székhely,adószám,képviselő: ..?????????..??????????? Szolgáltató a szerződő Ügyfél részélre ??????.Forint, azaz?????.??..Ft. értékben,  ?????????..?????????antik tégla burkolat terméket az alábbi feltételek teljesülése mellett  pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül biztosít. 

Viszonosságként az Ügyfél vállalja, hogy a tégla felhasználása után:

– jelen szerződés keltezésétől számított 90 napon belül a Szolgáltató részére marketing célokra megfelelő minőségben, az elkészült vágott tégla felületről távoli és közeli fényképfelvételeket (min. 10 db.) eljuttat a Szolgáltató antik.epitoanyagok@gmail.com e-mail címére, vagy az ?Antik Tégla Kft.? nevű Facebook oldal részére.

– az Ügyfél hozzájárul, hogy a szolgáltató marketing csatornáin, (ld. antikteglakft.hu honlap és ?Antik Tégla Kft.? Facebook oldal, a Szolgáltató Instagramm, és egyéb online felületei és offline kiadványaiban) az Ügyfél által küldött fotókat, az Ügyfél családnevének kezdőbetűje, és keresztnevének  feltüntetésének lehetősége, és a felhasználási helyszínt településnév említésének lehetősége mellet szerepeltethesse.

– az az Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltató részére, a képek mellett, legalább 200 karaktert elérő kommentben leírja a Szolgáltató termékével kapcsolatos pozitív és negatív tapasztalatait, ennek a Szolgáltató marketing csatornáin való részbeni vagy teljes közléséhez hozzájárul. 

– továbbá az Ügyfél vállalja, hogy amikor a küldött anyagot a Szolgáltató közzéteszi Facebook oldalán, akkor az Ügyfél azt a saját Facebook oldalán 10 napon belül megosztja.

A fenti kedvezményben a háztartások 1x részesülhetnek. A felhasználó háztartás pontos helye, címe:?????????????????????.???..(nem nyilvános adat).

Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, akkor a Szolgáltató igényt tart a fenti árumennyiség, pénzbeli megtérítésére, vagy az Ügyfél költségen történő, a Szolgáltató Szombathely, Acsádi Ignác u. 13.  telephelyére történő visszajuttatására. 

A Szolgáltató a jelen szerződés keltezésétől számított határidő lejárta után a termék értékén felül a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő pótdíj, illetve 3.000Ft+Áfa  kezelési költség követeléssel élhet. Amennyiben az ügyfél a határidők lejárta után 30 nappal nem teljesíti kötelezettségeit, a Szolgáltató Unio GA-4 Csoport Kft. Székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 6. követeléskezelő partneréhez fordul a fenti tételek jogszerű behajtatására.

Az Ügyfél kérésére a határidő 2 alkalommal 45-45 nappal meghosszabbítható.

A felek a fentieket magukra nézve mint kötelezettség vállalják. Vita esetén a Ptk. jogszabályait magukra nézve irányadónak veszik és törekednek a jogi út nélküli közös megegyezésre, amennyiben ez nem jön létre, akkor a Vas Megyei Törvényszéket jelölik meg, mint kizárólagos döntéshozó.

 

Kelt: Szombathely, ???????????

 

———————————————–               ———————————————————————-
                              Ügyfél                                               Nagy Balázs ügyvezető Antik Tégla Kft.